poniedziałek, 29 czerwca 2015

Rodos / Rhodes
Fotorelacja z tegorocznego wyjazdu na Rodos. Byliśmy tam w kwietniu, w związku z czym omineliśmy rzeszę turystów i wysokie ceny. Temperatura nie spadała poniżej 20 stopni. Lot w obie strony z Londynu kosztował nas zaledwie 60 funtów. Dodatkowo wypożyczyliśmy samochód, dzięki czemu zwiedziliśmy całą wyspę.
Kilka cennych rad: próbujcie unikać sklepów, ponieważ sa bardzo drogie, już nie mówiąc o restauracjach. Najlepszą opcją byłoby wykupienie wyżywienia w hotelu. 
Nasz hotel ATRIUM PLATINIUM spisał się na medal. Cudowne jedzenie, wspaniała obsługa. Zasługuje na najlepszą ocenę!
Uważajcie również na sieć telefoniczną. Nasz hotel położony był na samej północy, gdzie blisko jest już Turcja. Może was skasować kilka razy drożej za np. odebrane połączenie.
Najlepsze miejsce warte zobaczenia to Lindos. Warte uwagi jest również starożytne Kamiros, Stare Miasto Rodos, Anthony Queen oraz Prasonisi.
W razie jakichkolwiek pytań - piszcie w komentarzach :)

Report from this year's trip to Rhodes. We were there in April, therefore we missed the crowds of tourists and high prices. The temperature didn't fall below 20 degrees. Return flight from London cost us only 60 pounds. In addition, we rented a car, so we toured the entire island.
Some good tips:  try to avoid shops, because they're really expensive, not to mention the restaurants. The best option would be to at least B&B at the hotel.
Our hotel - ATRUM PLATINIUM came up trumps. Wonderful food, great service. It deserves the best rating!
Watch out also for the telephone network. Our hotel was located on the far north, where Turkey is very close. It can charge you several times more expensive.The best place worth to see is in Rhodes is Town of Lindos. Noteworthy is also the ancient Kamiros, the Old Town of Rhodes, Anthony Queen and Prasonisi.
If you have any questions - please comment below :) 


poniedziałek, 22 czerwca 2015

Start dany raz
"You'll find a rooftop to sing from
Or find a hallway to dance
You don't need no edge to cling from
Your heart is there, it's in your hands"
Napisanie pierwszego postu zabralo mi zdecydowanie zbyt wiele czasu, Jak zacząć? Co napisać? Zbyt wiele pytań i pomysłów. A zwyczajnie chciałam przwitać się z tymi, którzy będą mieli ochotę zajrzeć tu czasami.
Blog będzie przede wszystkim o moich podróżach. O przygodach. O zbieraniu wspomnień.O niemarnowaniu czasu, o odwadze, o życiowych decyzjach. O radości z małych rzeczy. O czasie, tym jedynym, który został nam dany. Chcę aby ten blog był motywacją dla innych, aby uczył ludzi korzystania z każdej danej nam chwili w życiu. Tak…tego bym najbardziej chciała!


Wrtting the first post took me far too much time. How to start? What to write? Too many questions and ideas. And I just wanted to say hello to those who will want to look in here sometimes. 

The blog will be mostly about my travels. About adventures.The collection of memories. About not wasting time, about courage, about life decisions. The joy of small things.  About time, the only one that was given to us. I want this blog to be a motivation for others, to teach people to use every given moment in our lives. 
Yeah ... that I want the most!